Polityka prywatności, RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z powyższym informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również o przysługujących Państwu prawach.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Convel Sp. j. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Traszki 8, NIP 524-266-64-84, REGON 141672470, KRS 0000319220.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@convel.pl lub pisemnie na adres: ul. Traszki 8, 03-290 Warszawa.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celach:
- rejestracji w systemie zamówień oraz realizacji zamówień
- rozpatrywania potencjalnych skarg i reklamacji
- archiwalnych
- statystycznych
- księgowych
- podatkowych
- marketingowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane w czasie obowiązywania umowy (wykonania usługi), lecz również po jej zakończeniu:
- dane na umowach do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających (maksymalnie 10 lat)
- dane na fakturach oraz dokumentach księgowych w czasie i celach wynikających z przepisów prawa
- dane dot. reklamacji i rękojmi przez 1 rok po upływie rękojmi bądź rozliczeniu reklamacji
- dane wykorzystywane do celów marketingowych do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom:
- bankom lub innym pośrednikom płatności
- firmom prowadzącym działalność kurierską bądź pocztową
- organom państwowym bądź innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, w celu wykonania naszych obowiązków (np. Urząd Skarbowy)
- firmie świadczącej dla nas usługi księgowe
- firmom obsługującym i zabezpieczającym nasze systemy teleinformatyczne

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, lecz nie w formie profilowania.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, mogą je Państwo modyfikować, uaktualniać, sprostować, jak również wycofać zgodę na prowadzenie przez nas działań marketingowych, poprzez kontakt pod adresem info@convel.pl.

Jeśli uznacie Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.